فرهاد صناعی
Home

نادر شاه افشار

نادرقلي ملقب به تهماسب ‌قلي خان و نادر شاه

نادر شاه افشار

او از مشهورترين پادشاهان ايران پس از اسلام است و بسياري از مورخين او راقدرتمندترين پادشاه ايراني بعد اسلام مي دانند که سرکوب افغانها و بيرون راندن عثماني و روسيه از کشور و تجديد استقلال ايران و نيز فتح هندوستان و ترکستان و جنگهاي پيرزومندانه او سبب شهرت بسيارش گشت

نگارخانه

سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان * نادر ايران‌زمين و خسرو گيتي‌ستان

آرامگاه نادرشاه

آرامگاه نادرشاه بنايي است در مجموعه باغ موزه نادري در شهر مشهد که به يادبود نادرشاه افشار در سال ۱۳۴۲ خورشيدي توسط هوشنگ سيحون طراحي و ساخته شده‌است ساختمان آرامگاه نادر شاه از قسمت مرکزي که محل تدفين نادرشاه ميباشد و دو تالار موزه تشکيل شده است که يکي از آنها موزه اسلحه دوره‌هاي مختلف تاريخ ايران و ديگري موزه اسلحه و آثار مربوط به دوران نادرشاه را نمايش ميدهد